M T V U

 

 

  POTREBNA OPREMA


 

 KARAKTERISTIKE RAČUNARA I INTERNET TRANSFERA

Za studiranje na MTVU putem Interneta potrebno vam je da imate PC kompatibilan računar i Internet konekciju.

Obzirom da smo pri projektovanju MTVU imali u vidu postojeću infrastrukturu i prosečnu opremljenost korisnika, zahtevi koje oprema treba da ispuni su skromni. Čitav MTVU je realizovan tako da funkcioniše i u skromnim uslovima opremljenosti i infrastrukture.

Brzina PC računara, kao i brzina Internet transfera neće biti prepreka. Potrebno je da posedujete grafiku sa rezolucijom 1024x768 (veća rezolucija takođe odgovara) i modemsku brzinu Internet transfera (svakako da će odgovarati i veća brzina Internet transfera -ADSL, kablovski Internet, ..).

Dakle, PC računar i Internet konekcija, to je dovoljno za studiranje na MTVU putem Interneta, iz svog grada, od kuće, iz susedstva, sa posla, danju, noću, vikendom, čitave godine,....