!!  ISPIT  !!

 

Poštovane kolege studenti. Kao što znate, ispit se polaže na klasičan način u zgradi Megatrend univerziteta, pred profesorom. Sva vaša eventualna pitanja, uputite katedri koristeći uobičajenu dvosmernu vezu sa profesorom koja se nalazi na standardnom linku Poruke.


Sve tekuće informacije vezane za ispite dobijate sa oglasnih tabli, kao i klasični studenti.

Fakultet za poslovne studije

Visoka strukovna škola "Megatrend"

Rezultati ispita i kolokvijuma
Ispitna pitanja
Rasporedi
Oglasna tabla opšte namene

Rezultati ispita i kolokvijuma
Rasporedi
Oglasna tabla opšte namene